Partneři JK Bandu

Za největší úspěch činnosti orchestru JK Band Pardubice lze považovat vysokou návštěvnost koncertů a jejich báječnou atmosféru. Za to patří dík všem posluchačům a věrným příznivcům, protože bez nich by se swing živě hraný stal pouze nostalgickou vzpomínkou. Poděkování patří proto i všem partnerům a sponzorům a zejména statutárnímu městu Pardubice, bez jejichž podpory by JK Band mohl jen těžko existovat.

  • Statutární město Pardubice dlouhodobě finančně podporuje činnost orchestru a pořádání pravidelných koncertů JK Bandu. Děkujeme!